W sierpniu 2011r. wraz z konsorcjum BDM ze Świerzawy pozyskaliśmy kolejne zlecenie na rzecz KGHM, tym razem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obwodów zasilania, sterowania i wzbudzania silników SAS w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana maszyn i urządzeń elektrycznych w Rejonie ZWR Rudna”.

Łączna wartość kontraktu – ponad 400.000,- PLN