We wrześniu 2010r. rozpoczęliśmy prace przy budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV w gminie Orla na potrzeby nowobudowanego zakładu firmy Swedspan Polska należącego do grupy IKEA.

W zakresie realizacji zadania w formule „pod klucz” było wykonanie prac projektowych wszystkich branż, dostawy, montaże oraz rozruch wybudowanego obiektu.

Wybudowano stację w klasycznym układzie H5 z możliwością rozbudowy o kolejne pola liniowe wraz z dwoma stanowiskami transformatorowymi o mocy 25MVA każde.

Wartość kontraktu – ponad 2.800.000,- Euro.