W IV kwartale 2007 wraz z MF Trasformatori zrealizowaliśmy kontrakt do Huty Arcelor Mittal Warszawa, który obejmował dostawy falownikowych jednostek żywicznych o mocach 8MVA (3szt.) oraz 2,5MVA (6sztuk).

To już drugi podobny kontrakt zrealizowany dla tego Klienta

Wartość kontraktu – ponad 650.000,- Euro.