W grudniu 2007 zakończyliśmy dostawy dławików zwarciowych do Dalkii Kontrakt był realizowany w III i IV kwartale i obejmował dostawy 6 dławików, suchych 15kV 2000A

Wartość kontraktu – 380.000,- Euro